آکادمی

SMD P2F

SMD Push to Fix

در این بخش به اختصار در مورد SMD Push to Fix محصول شرکت bjb می پردازیم.

این قطعه برای نگه داشتن PCB برد شما ب روی بدنه چراغ طراحی گردید و همانند  مدل PUSH TO FIX بوده دراین قطعه تنها تفاوت  با P2F منتاژ شدن این قطعه در دستگاه پیکن پلیس  بوده که با این کار SMD P2F  بر روی برد نصب شده و در زمان منتاژ فقط نیاز به یک کلیک دارد .

smd p2f
SMD P2F 1
Verified by MonsterInsights