آکادمی

ماژول LED

ماژول چراغ

ترایدونیک تولید کننده انواع ماژول LED در اشکال و ابعاد گوناگون می باشد. ماژول های SMD LED در 3 گروه کلی LLE  ( ماژول خطی) ، QLE (ماژول مربعی) و CLE ( ماژول دایره ای) تقسیم بندی می گردند. همچنین ماژول های COB  تحت نام SLE در ترایدونیک شناخته می شوند.

ترایدونیک
Verified by MonsterInsights