آکادمی

دومین همایش روشنایی و نورپردازی ایران

صنایع روشنایی

 

شرکت میران نورگستر در زمینه روشنایی و نورپردازی با هدف افزایش توانایی طراحی چراغهای روشنایی حامی مالی مسابقه طراحی چراغ  دومین همایش روشنایی و نورپردازی ایران شد.

این همایش بین المللی ۲۸ تا ۳۰ ابان ۹۳ در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

با توجه به برگزاری موفقیت آمیز همایش اول روشنایی و نورپردازی ایران در شیراز در سال ۹۲ و استقبال کم نظیر علاقمندان و متخصصین روشنایی و نورپردازی و حضور شرکت میران نورگستر بعنوان حامی نقره ای در اولین همایش روشنایی و نورپردازی و نظر به اهمیت این همایش در صنعت روشنایی و نورپردازی ایران و حضور صاحب نظران مطرح اروپایی شرکت میران نورگستر تصمیم به حضور جدی تر در همایش مذکور گرفت و در نهایت به عنوان پشتیبان مسابقه طراحی چراغ در همایش مذکور حضور خواهد داشت.

Verified by MonsterInsights