آکادمی

بهینه سازی مصرف انرژی

صرفه جویی در انرژی برای دفاتر

لامپ ها با توجه به نیاز در روز کم نور می شوند و از طریق سنسورهای حرکتی سوئیچ می شوند. به این ترتیب، هزینه های نگهداری و عملیات را می توان به همان اندازه کاهش داد.

ترایدونیک از سیستمی به نام اکولوشن استفاده میکند که مشخصات زیر را برای شما فراهم می آورد :

 ecolution: PCA Basic
__ تا 80 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی با
راهرو یکپارچه FUNCTION
__ تلفات کم در حالت آماده به کار
__ سنسور نور روز را می توان مستقیماً یکپارچه کرد
__ EEI = A1 BAT

tridonic energy

مزایا

بهره وری انرژی، عمر طولانی، 

عاری از مواد سمی 

 تعمیر و نگهداری کمتر

tridonic energy2
هوشمند سازی خانه

مصرف انرژی هوشمند با روشنایی هوشمند امکان پذیر است که با کنترل روشنایی، صرفه جویی در مصرف انرژی و بهبود امنیت، فضای خانه را متحول می کند. به همین دلیل است که سیستم ‌های هوشمند یکی از انواع استراتژی ‌های صرفه‌ جویی در مصرف انرژی برای خانه هوشمند هستند. ما در شرکت میران انواع تجهیزات روشنایی هوشمند را ارایه میدهیم.

Verified by MonsterInsights