ورود پرسنل

اخبار میران نورگستر

bulb1111

اجرای پروژه های روشنایی

پروژه های روشنایی انواع پروژه های روشنایی پروژه های روشنایی صنعتی، نفت و گاز و پتروشیمی نورپردازی پروژه های صنعتی و ضد انفجار نورپردازی پروژه

ادامه مطلب »
rm373batch10 700

مشاوره طراحی روشنایی

مشاوره طراحی روشنایی طراحی روشنایی طراحي، اجرا و به طور كلي مهندسي روشنايي در ساختمانهـا براسـاس اسـتانداردهاي شـناخته شـده و معتبر جهاني باتوجه به انواع

ادامه مطلب »
rm373batch10 149

تامین کالای روشنایی

تامین کالای روشنایی انواع چراغ و قطعات شرکت میران نورگستر علاوه بر تامین انواع چراغ های خطی – اداری و دکوراتیو یا صنعتی و چراغ

ادامه مطلب »
Verified by MonsterInsights