تاریخچه شرکت

میران نورگستر، با اهداف بازرگانی و تولیدی در سال ۷۸ توسط سید علی میرفخرایی تاسیس گردید و سریع به یکی از مطرح ترین شرکتها در تامین اقلام روشنایی و اقلام ضد انفجار تبدیل گردید و با همکاری شرکای خارجی و داخلی به تامین اقلام از بهترین تولید کنندگان اروپائی بسیاری از پروژه های مطرح را انجام داده است. فعالیت میران نورگستر را میتوانید در این وب سایت ببینید. تعهدات میران و پرسنل متخصص آن ارائه بهترین سرویس می باشد و توجهی بسیار به حذف حقوق را دارد.

میران نور گستر توانست با رعایت الزامات استاندارد بین المللی ISO9001: 2008،  تأیید نهایی برای کسب گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت را دریافت کند.است.

شرکت میران نور گستر خط مشی را بر اساس ارکان بنیادین خود تعریف می نماید تا به سمت آینده ای روشن گام بردارد و بر این باوراست که رعایت اصول و مفاد سند فعلی منجر به رضایت تمامی ذینفعان از جمله مشتریان، کارکنان و سهام داران خواهد شد.

مدیریت شرکت میران نور گستر، در راستای حرکت به سوی آیندهای روشن، اهداف و برنامه های شرکت را بر مبنای عناصر اساسی زیر تعریف می نماید: تمرکز بر مشتری، کیفیت برتر محصولات، تحویل به موقع، مطابقت با الزامات قانونی، نوآوری، تحقیق و توسعه، مدیریت زنجیره تأمین، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر، تلاش در راستای بهبود مستمر تمامی فرآیندهای داخلی سازمان و نتایج عملکردی آنها، تا رسیدن به کلاس جهانی و حفظ توانمندی رقابت با شرکتهای سرآمد در بازارهای بین لمللی ادامه خواهد داشت.

شرکت میران نور گستر، علاوه بر تأمین تجهیزات روشنایی و تجهیزات ضد انفجار مورد نیاز پروژه ها، در زمینه طراحی، مهندسی و درصنایع نفت، گازو پتروشیمی، تأمین تجهیزات به ویژه در صنعت برق شامل (صنعتی و تجاری)، فعالیت موثری را دارد و اعضای مدیریت شرکت دارای تخصص و تجربیات فراوانی در روابط تجاری با تولید کنندگان بین المللی و محصولات مرتبط را دارا میباشند.
عملکرد شرکت میران نور گستر صرفا در تامین خواسته های مشتری درزمـینه قیـــمت و مشخصات فنی خلاصه نمیگردد بلکه مدیران پروژه ها و شرکتها ملاک اصلی خود را برای انتخاب این شرکت تجربه گران قیمت آن در همراهی در حل مشکلات بیشماری که در حین اجــرای پـروژه اجتناب ناپذیر است، قرار داده اند. ایـن ویژگی باعـث گردیده شرکـت میران همـواره برای دشوارتـــرین و حسـاس ترین پروژه های ملی در صنایع مختلف مورد انتخاب کارفرمایان قرارگرفته و با وجود مشکلات عدیده در اینگونه پروژه ها همیشه سربلند و موفق آن را بـه پایان برسـانـد.

همکاران خارجی

اهداف و برنامه

مدیریت شرکت میران نور گستر، در راستای حرکت به سوی آیندهای روشن، اهداف و برنامه های شرکت را بر مبنای عناصر اساسی زیر تعریف می نماید:

  • تمرکز بر مشتری
  • کیفیت برتر محصولات
  • تحویل به موقع
  • مطابقت با الزامات قانونی
  • نوآوری، تحقیق و توسعه
  • مدیریت زنجیره تأمین
  • مشارکت کارکنان
  • بهبود مستمر

سرویس ما

شرکت میران نور گستر، علاوه بر تأمین تجهیزات روشنایی و تجهیزات ضد انفجار مورد نیاز پروژه ها، در زمینه طراحی، مهندسی و درصنایع نفت، گازو پتروشیمی، تأمین تجهیزات به ویژه در صنعت برق شامل (صنعتی و تجاری)، فعالیت موثری را دارد و اعضای مدیریت شرکت دارای تخصص و تجربیات فراوانی در روابط تجاری با تولید کنندگان بین المللی و محصولات مرتبط را دارا میباشند.

عملکرد شرکت میران نور گستر صرفا در تامین خواسته های مشتری درزمـینه قیـــمت و مشخصات فنی خلاصه نمیگردد بلکه مدیران پروژه ها و شرکتها ملاک اصلی خود را برای انتخاب این شرکت تجربه گران قیمت آن در همراهی در حل مشکلات بیشماری که در حین اجــرای پـروژه اجتناب ناپذیر است، قرار داده اند.

ما چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟

تعهد ما، ارائه ی تکنولوژی روز دنیا در زمینه ی روشنایی و قطعات ضدانفجار، به مشتریانمان است. با ما تماس بگیرید