پروژه های اجرا شده

خانه / پروژه ها / پروژه های اجرا شده

پروژه های انجام شده

ردیف نام سازمان یا پروژه موضوع پروژه
۱ SADRA کلیه لوازم روشنائی ضد انفجار پایه روشنایی فاز ۵-۴ پارس جنوبی
۲ OIEC انواع چراغ ضد انفجار و پایه روشنایی فاز ۹-۱۰ جنوبی پارس جنوبی
۳ OIEC چراغ ضد انفجار و پایه روشنایی فاز ۹-۱۰ پارس جنوبی
۴ SEPANIR چراغ ضد انفجار فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی
۵ NSR CONSORTIUM روشنایی فاز ۱۲ پارس جنوبی
۶ NARGAN روشنایی غیر ضد انفجار ۱۲ پارس جنوبی
۷ SAFF کنترل پنل ضدانفجار فاز ۱۵ پارس جنوبی
۸ SAFF چراغ ضدانفجار فاز ۱۵ پارس جنوبی
۱۰ ISOICO کنترل پنل ضد انفجار فاز ۱۶ پارس جنوبی
۱۱ ISOICO فتوسل ضد انفجار فاز ۱۶ پارس جنوبی
۱۲ IOEC روشنایی فا ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی
۱۳ OIEC پانل روشنایی ضد انفجار فاز ۱۷-۱۸ پارس جنوبی
۱۴ OIEC جانکشن باکس ضد انفجار فاز ۱۷-۱۸ پارس جنوبی
۱۵ دریا ساحل روشنایی ضد انفجار
۱۶ مپنا بویلر چراغ خروج اضطراری
۱۷ مپنا بویلر چراغ صنعتی و پایه روشنایی وجانکشن باکس مربوطه
۱۸ پتروشیمی اراک روشنایی ضد انفجار
۱۹ پتروشیمی اراک جعبه تقسیم ،سوکت وپلاگ ضد انفجار
۲۰ پتروشیمی اراک انواع و برج روشنایی و لوازم روشنایی وصنعتی ضد انفجار
۲۱ پالایش نفت بندر عباس هند لامپ ضد انفجار
۲۲ پالایش نفت بندر عباس بالاست ضد انفجار
۲۳ پالایش نفت بندر عباس چراغ ولوازم ضد انفجار
۲۴ پالایش نفت بندر عباس تابلو برق ضد انفجار
۲۵ کالای نفت تهران هند لامپ ضد انفجار
۲۶ شرکت کالای پتروشیمی سوکت وپلاگ ضد انفجار
۲۷ شرکت ملی حفاری ایران سوکت وپلاگ ضد انفجار
۲۸ پالایش نفت تبریز اچراغ قوه ضد انفجار
۲۹ پالایش نفت تبریز هند لامپ ضد انفجار
۳۰ نفت گاز گجساران انواع چراغ مهتابی ضد انفجار و صنعتی وچراغ قوه ضد افجار
۳۱ نفت گاز گجساران پروژکتور ضد انفجار
۳۲ پتروشیمی زاگرس چراغ فلورسنت ضد انفجار
۳۳ پترو شیمی فن آوران هند لامپ ضد انفجار
۳۴ پترو شیمی رجال چراغ فلورسنت ضد انفجار
۳۵ پترو شیمی کرمانشاه سوکت وپلاگ ضد انفجار
۳۶ پپتروشیمی امیر کبیر پایه روشنایی وچراغ ضد انفجار
۳۷ پتروشیمی بندر امام پایه روشنایی ،چراغ،جانکشباکس وسوکت پلاک ضد انفجار
۳۸ پتروشیمی جمع چراغ ،جانکشن باکس وسوکت پلاک ضدانفجار
۳۹ پتروشیمی خوزستان چراغ ضد انفجار
۴۰ پایانه های صادرات مواد نفتی سوئیچ های ضد انفجار
۴۱ پتروشیمی بروزیه چراغ فلورسنت ضد انفجار
۴۲ پتروشیمی پارس کنترل استیشن ضد انفجار
۴۳ پتروشیمی زاگرس چراغ فلورسنت ضد انفجار
۴۴ سازه انواع پایه روشنایی ، انواع چراغ ضد انفجار مهتابی انوع تابلو تلفن
۴۵ سازه سوکت و پلاگ ضد انفجار
۴۶ گاز آذربایجان شرقی چراغ فلورسنت ضد انجار
۴۷ فرانوین کیش چراغ فلورسنت ضد انجار
۴۸ کالای پمپ LOCAL CONTROLSTATION
۴۹ انرژی وصنعت پروژروشنایی دفتر جدید
۵۰ آغاجاری پروژکتور ضد انفجار
۵۱ صنایع دفاع انواع لوازم صنعتی و ضد انفجار
۵۲ پروژه اسپیداستیک انواع تلفن- کمربند و بست استیل و لوازم صنعتی
۵۳ رامتک انواع لوازم(چراغ وپانل) ضد انفجار
۵۴ داریان انواع چراغ ضد انفجار
۵۵ مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی انواع لوازم ضدانفجارو صنعتی وپایه روشنایی
۵۶ جهاد دانشگاهی علم وصنعت چراغ دستی ضد انفجار
۵۷ گاز اردبیل چراغ ضد انفجاری
۵۸ ساختمان مرکزی وزارت علوم کلیه لوازم الکترونیک روشنائی
۵۹ کاهن ربا –پروژه پتروشیمی خارک انواع لوازم ضد انفجار صنعتی و روشنائی
۶۰ قدرت نیرو طوس چراغ فلورسنت ضد انفجار
۶۱ چگالش انواع لوازم روشنائی ضد انفجار
۶۲ برق گلستان تلفن ضد انفجار
۶۳ صنایع پروژه –پروژه اصفهان انواع لوازم صنعتی وضد انفجار
۶۴ صنایع دفاع انواع لوازم صنعتی ولوازم ضد انفجار
۶۵ EIED انواع تلفن ضد انفجار ،کمر بند وبست استیل و لوازم صنعتی
۶۶ شرکت فراب –سدکارون ۳ انواع پروژکتور-چراغ واتر پروف باولتاژ AC -DC انواع کلید پریز صنعتی
۶۷ دوام انرژی انواع لوازم ضد انفجار
۶۸ پژوهشگاه صنعت نفت چراغ اعلام خطر ضد انفجار
۶۹ کالای نفت کیش انواع لوازم ضد انفجار
۷۰ کالای نفت تهران انواع چراغ ضد انفجار
۷۱ کالای نفت تهران پروژکتور ضد انفجار
۷۲ مس کرمان انواع چراغ ضد انفجار
۷۳ قطار شهری مشهد انواع چراغ تونل قطار شهری با IP65 و چراغ ضد انفجار
۷۴ مناطق نفت خیز مرکزی کلیه ادوات ضد انفجار
۷۵ کالای پمپ تابلو ضدانفجار
۷۶ کالای پتروشیمی پایه و چراغ JB و سوکت پلاک ضد اتفجار
۷۷ کالای نفت تهران پرژکتور و چراغ مهتابی ضد انفجار
۷۸ کالای پتروشیمی چراغ ضد انفجار
۷۹ نفت لاوان چراغ ضد انفجار
۸۰ گاز پارس جنوبی بالاست الکترونیک
۸۱ شرکت تابیران چراغ خیابانی
۸۲ پارس اسکله پایه روشنائی وادوات ضد انفجار
۸۳ رامپکو سینی کابل
۸۴ شرکت چگالش سوکت پلاگ ضد انفجار
۸۵ منطقه ۴ عملیات گازی چراغ ضد انفجار
۸۶ منطقه ۸ عملیات گازی چراغ ضد انفجار
۸۷ آرنک چراغ بیمارستانی Clean Room
۸۸ کالای پتروشیمی تجهیزات روشنایی ضد انفجار
۸۹ نارگان (پروژه واحد انیدرید فتالیک پتروشیمی اصفهان) SOCHET OUT LETS, SWITCHS & BOXES-NORMAL- EXECUTION
۹۰ نارگان (پروژه واحد انیدرید فتالیک پتروشیمی اصفهان) LIGHITNG FITTING AND LAMPS-EX-EXECUTION
۹۱ جهان نور چراغ خروج اضطراری
۹۲ راژمان پرداز کنترل استیشن ضد انفجار
۹۳ شرکت توسعه خدمات دریایی وبندری سینا کنترل استیشن ضد انفجار
۹۴ شرکت حفاری شمال روشنائی ضد انفجار
۹۵ شرکت حفاری شمال EX -Helideck lighting
۹۶ ساختمان توانیر- تهران، اتوبان کردستان طراحی و اجرای جامع روشنایی اداری
۹۷ شعبه مرکزی بانک مسکن طراحی و اجرای روشنایی
۹۸ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طراحی و اجرای روشنایی
۹۹ مدرسه علمیه امام کاظم قم طراحی و اجرای روشنایی
۱۰۰ ساختمان بانک مرکزی- تهران،میرداماد طراحی و اجرای جامع روشنایی اداری
۱۰۱ فرودگاه امام خمینی روشنایی سالنهای ترانزیت و بخش اداری
۱۰۲ نمایشگاه بین المللی روشنایی محوطه، سالنها و استخر مجموعه
۱۰۳ ساختمان مرکزی راه آهن تامین بالاست و سرپیچ
۱۰۴ موزه صنایع دفاع تامین بالاست و سرپیچ
۱۰۵ مصلی امام خمینی تامین بالاست و سرپیچ
۱۰۶ ساختمان مرکزی پتروشیمی تامین بالاست و سرپیچ
۱۰۷ وزارت امور خارجه تامین بالاست و سرپیچ
۱۰۸ فرودگاه مهرآباد،ترمینال چهار تامین بالاست و سرپیچ
۱۰۹ گنجینه اسناد ملی تامین بالاست و سرپیچ
۱۱۰ متروی تهران،ایستگاه های متعدد تامین بالاست و سرپیچ
۱۱۱ بانکهای پاسارگاد وسینا ، شعب متعدد تامین بالاست و سرپیچ
۱۱۲ ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات تامین بالاست و سرپیچ
۱۱۳ بیمارستانهای بهمن،عرفان،لاله،میلاد ، محب و… تامین بالاست و سرپیچ
۱۱۴ برج مپنا، میرداماد تامین بالاست و سرپیچ
تماس با ما

هر گونه سوال ، انتقاد و یا پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید