استاندارد ضدانفجار

خانه / دانشنامه / استاندارد / استاندارد ضدانفجار

International Standard IEC 60079-0

Electrical apparatus for explosive gas atmospheres
Part 0: General requirements

۱۵۴ pages , DIN A4

Download (English) PDF 1.4 MB

International Standard IEC 60079-1

Electrical apparatus for explosive gas atmospheres
Part 1: Flameproof enclosures “d”

۱۴۴ pages , DIN A4

Download (English) PDF 1.4 MB

International Standard IEC 60079-7

Electrical apparatus for explosive gas atmospheres
Part 7: Increased safety “e”

۱۴۰ pages , DIN A4

Download (English) PDF 1.6 MB

تماس با ما

هر گونه سوال ، انتقاد و یا پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید