استاندارد روشنایی

خانه / دانشنامه / استاندارد / استاندارد روشنایی
استاندارد ملی ۱-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۱: مقررات عمومی و آزمون ها

۲۴۱ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۲٫۳ مگابایت

استاندارد ملی ۲-۱-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۲: مقررات ویژه

بخش اول: چراهای نصب ثابت برای استفاده عمومی

۱۲ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۲ مگابایت

استاندارد ملی ۲-۲-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۲: مقررات ویژه

بخش دوم: چراغهای توکار

۱۲صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۲ مگابایت

استاندارد ملی ۳-۲-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۲: مقررات ویژه

بخش سوم: چراغهای خیابانی و جاده ای

۲۰ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۳ مگابایت

استاندارد ملی ۴-۲-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۲: مقررات ویژه

بخش چهارم: چراغهای سیار برای مصارف عمومی

۱۶ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۲ مگابایت

استاندارد ملی ۵-۲-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۲: مقررات ویژه

بخش پنجم: نورافکن ها

۱۶ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۲ مگابایت

استاندارد ملی ۶-۲-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۲: مقررات ویژه

بخش ششم: چراغهای مجهز به مبدل توکار برای لامپ های رشته ای تنگستن

۱۶ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۲ مگابایت

استاندارد ملی ۷-۲-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۲: مقررات ویژه

بخش هفتم: چراغهای پارکی سیار

۱۶ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۲ مگابایت

استاندارد ملی ۸-۲-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۲: مقررات ویژه

بخش هشتم: چراغهای دستی

۲۲ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۵ مگابایت

استاندارد ملی ۹-۲-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۲: مقررات ویژه

بخش نهم: چراغهای عکاسیو فیلمبرداری

۲۳ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۲ مگابایت

استاندارد ملی ۱۰-۲-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۲: مقررات ویژه

بخش دهم: چراغهای سیار کودک پسند

۸ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۱ مگابایت

استاندارد ملی ۱۷-۲-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۲: مقررات ویژه

بخش هفدهم: چراغهایی برای روشنایی صحنه

۱۶ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۲ مگابایت

استاندارد ملی ۱۸-۲-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۲: مقررات ویژه

بخش هجدهم: چراغهای برای استخرها

۱۴ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۱ مگابایت

استاندارد ملی ۱۹-۲-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۲: مقررات ویژه

بخش نوزدهم: چراغهایی هواگذر

۱۴ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۲ مگابایت

استاندارد ملی ۲۰-۲-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۲: مقررات ویژه

بخش بیستم: ریسه های روشنایی

۱۸ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۲ مگابایت

استاندارد ملی ۲۲-۲-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۲: مقررات ویژه

بخش بیت و دو: چراغهایی برای روشنایی اضطراری

۳۹ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۲ مگابایت

استاندارد ملی ۲۳-۲-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۲: مقررات ویژه

بخش بیست و سوم: روشنایی با ولتاژ بسیار پائین

۱۶ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۲ مگابایت

استاندارد ملی ۲۴-۲-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۲: مقررات ویژه

بخش بیت و چهارم: چراغهایی با محدودیت دمایی

۱۱ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۱ مگابایت

استاندارد ملی ۲۵-۲-۵۹۲۰
چراغها – قسمت ۲: مقررات ویژه

بخش بیست و پنجم: چراغهایی برای واحدهای کلینیکی

۳۲ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۴ مگابایت

دستورالعمل “طراحی و کنترل طرحهای روشنایی معابر”
دستورالعمل شماره TEC/W/06: طراحی و کنترل طرحهای روشنایی معابر

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

۱۳صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۲ مگابایت

نشریه ۶۱۴ وزارت نیرو
نشریه ۶۱۴: مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راهها

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور – وزارت نیرو

۴۳۶صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۷٫۴ مگابایت

دستورالعمل “بهینه سازی سیستم روشنایی معابر”
دستورالعمل شماره TEC/W/03: بهینه سازی سیستم روشنایی معابر

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

۸صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۰٫۳ مگابایت

نشریه ۶۵۴وزارت نیرو
نشریه ۶۱۴: مبانی و ظوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشنایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور – وزارت نیرو

۱۷۶ صفحه / A4

دانلود فایل (فارسی) با ظرفیت ۴٫۳ مگابایت

تماس با ما

هر گونه سوال ، انتقاد و یا پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید